Sari, Tika, Ahmad Fatah Yasin, and Muhammad Walid. 2022. “URGENSI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA SISWA”. Khazanah Intelektual 6 (1), 1335-54. https://doi.org/10.37250/newkiki.v6i1.139.